Aangenaam, KATja COEnegrachts is mijn naam...

 

... en in september 2002 werd Kat & Koe geboren!

Als gediplomeerde kleuterjuf was ik zelf steeds op zoek naar degelijk, mooi, uitnodigend en educatief speelgoed.

SpeelGOED dat uitnodigt om iets mee te doen, te denken, te voelen.  Prikkelend, nieuwsgierigheid opwekkend, grenzen verleggend.  

Geschikt voor de leeftijd , meegroeiend met de ontwikkeling, tegemoetkomend aan bepaalde noden, stimulerend om te groeien.

Na een schoolcarrière van 10 jaar kleuteronderwijs was de tijd rijp om een stapje verder te zetten en te gaan ONDERNEMEN.

Mijn bagage en ervaringen uit de klas gebruik ik nog elke dag om advies, suggesties en raad aan te reiken.

Van harte welkom, steeds tot uw dienst!

 

Katja